İlleri

Şırnak Sanayi

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında 78. sırada yer alan İl’in 2001 yılı itibarıyla GSYİH’sının sektörel dağılımı incelendiğinde %54′lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım %43 ve sanayi %3 sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1991-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla hizmetler %8,6 ve tarım sektörü %6,2 büyürken sanayi sektörüde %1,9 küçülmüştür.


Gaziantep Coğrafi Yapı…

Gaziantep ilinin batı ve kuzey çevreleri ormanlık, fundalık, yarı step bitki topluluğuna sahiptir. Nizip ve oğuzeli ilçelerinde ormanlık saha yoktur. İlin topraklarının yüzde 60′ı ziraate elverişlidir. Bu kısım, tarlalar, zeytin, fıstık meyve ve sebze bahçeleri ile bağlarla kaplıdır.
Ovaları : Barak, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Tılbaşar


Gaziantep Nüfusu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile 2006 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Gaziantep’in nüfusu 1 milyon 285 bin 249′dan 1 milyon 560 bin 23′e ulaştı.
TÜİK tarafından bugün açıklanan nufüs sayım sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu 70 milyon 586 bin 256 oldu.
1 milyon 560 bin 23 olan Gaziantep nüfusunun […]