İklim Ve Bitki Örtüsü

İklim ve bitki örtüsü;

Orta Fırat Bölümü: Bu bölümde Akdeniz iklimi görülür.Bölgenin içlerine doğru iklim karasallaşır.Kış sıcaklık ortalaması,Dicle Bölümü’ne göre daha yüksektir. Bölümün kış sıcaklık ortalaması 0°Cnin altına pek düşmez. Yağış en fazla kış mevsiminde görülür. Yıllık yağış tutarı 700 mm dir. Yaz aylarında yağışların azalması ve sıcaklığın yüksek olması kuraklığı arttırmıştır.
Dicle Bölümü: Bu bölümde karasal iklim etkilidir.Bölümde yazlar […]