Gaziantep İlçeleri…

Gaziantep
Araban
İslahiye
Karkamış
Nizip
Nurdağı
Oğuzeli
Şahinbey
Şehitkami
Yavuzeli

                              antep_harita.jpg
Şehitkamil, Gaziantep

Gaziantep şehrinin Alleben Deresi ile tabii uzantılarının kuzeyinde kalan bölümü merkez olmak üzere Şehitkamil adıyla, 3398 sayılı Gaziantep İl’i Merkezinde Şehitkamil ve Şahinbey adıyla iki ilçe kurulması hakkındaki kanunla, 20.06.1987 tarihinde kurulmuş ve 19.09.1988 tarihinde de faaliyete geçmiştir.

İlçemiz “Şehitkamil” adını, Gaziantep Savunması sırasında 14 yaşında iken şehit edilen “Mehmet Kamil” den almaktadır.

İlçemize bağlı 2 belde, 71 köy ile bu köylere bağlı 22 mezra bulunmaktadır.

Şehitkamil Belediyesi sınırları içerisindeki mahalle sayısı 51′dir. Aktoprak Beldesinde 4, Arıl Beldesinde ise 2 mahalle bulunmaktadır. Toplam mahalle sayısı ise 57′dir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan ilçemiz 1.250 km²’lik bir alanı kapsar. Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri arasında kalan ilçemizde her iki bölgenin iklimi ve özellikleri görülür. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. İlçemizin kuzeyinde Pazarcık, kuzeydoğusunda Yavuzeli, doğusunda Nizip, güneydoğusunda Oğuzeli, güneyinde Şahinbey ve batısında ise Nurdağı ilçesi bulunmaktadır.

İlçemizde başlıca yükseltiler; Sofdağı (1496 m), Dülükbaba (1250 m), Güreniz (1069 m) ve Sam Dağları’dır (1053 m). Küçük akarsular arasında en önemlisi Alleben Deresi’dir.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçemizin toplam nüfusu 412.575 olup, bunun 356.701′i İlçe Merkezinde, 55.874′i ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfus artış oranı % 20,6′dır.

İlçemiz nüfus büyüklüğüne göre Türkiye İlçe Merkezleri toplamında 25, İlçe Merkezi ayrımında ise 27′nci sıradadır.

Şahinbey, Gaziantep

Şahinbey, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. İlçe, Antep Savunması’nda üstün yararlılıklar gösteren Şahin Bey’in anısına bu ismi almıştır.

Nizip, Gaziantep

Doğusunda Şanlıurfa (Birecik), güneyinde Karkamış, kuzeyinde Yavuzeli, batısında Gaziantep ve Oğuzeli yer almaktadır. Gaziantep’in en büyük ilçesi olan Nizip, Fırat Irmağı havzasında, Gaziantep platosunun güney bölümünde yer almaktadır. İlçe toprakları doğuya doğru açılan bir plato, güneyde ise ova özelliğine sahiptir. İlçe topraklarını sulayan Nizip Çayı daha sonra Fırat Nehri’ne katılır. Denizden 400-500 m. yükseklikte olan ilçenin yüzölçümü 1031 km2 olup nüfusu ise 109.285 ‘tir.

Batı dünyasını Ortadoğu’ya bağlayan en önemli yol olan E90 karayolu üzerinde bulunmaktadır.

Nizip ilçesine 10 km uzaklıkta, aynı adı taşıyan köyde bulunan Belkıs (Zeugma) şehri kalıntıları, Akropol’den Fırat nehrine doğru inen yamaçlarda yer almaktadır. Kalıntılar Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine aittir.

Belkıs M.Ö. I. Yüzyılda bölgede egemen olan Komagene Krallığının dört büyük şehrinden birisi idi. Arkeolog Rıfat Ergeç tarafından yapılan kazılarda Romalı bir zengine ait bir villa bulunmuş ve bu villanın misafir odasının tabanında Dionysos’un düğün sahnesi işlenmiş, sanat değeri yüksek mozaikler ele geçmiştir.

Ayrıca, Nekropolden elde edilen heykeller ve kabartmalar Gaziantep Müzesi’nin Belkıs (Zeugma) salonunda sergilenmektedir. Sergilenen heykellerin hemen hepsi mezarlardan elde edilmiş olup, oda mezarlarda gömülü kişileri simgelemektedir. Yapımı devam eden Birecik Barajının suları altında kalacak olan kısımlarında Gaziantep Müzesi’nce yapılmakta olan kurtarma kazıları ile araştırmalara devam edilmektedir.

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Gaziantep’e yerleşen Türkmen boylarından bazıları da bu yöreye de yerleşmişlerdir. Selçuklu yönetiminden sonra Abbasiler, İlhanlılar, Dulkadiroğulları, Memlükler yöreye hakim olmuş, Yavuz Sultan Selim tarafından 1516’da Gaziantep’le birlikte burası da Osmanlı topraklarına katılmış ve 1926 yılında ilçe olmuştur.

Islahiye, Gaziantep

İslahiye, tarihin en eski devirlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunun nedeni Suriye-Anadolu geçiş güzergahı üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu medeniyetlerden günümüze ulaşan eserler burada yaşayan topluluklar hakkında bize bilgi vermektedir. Yapılan kazılar sonucu Hititlere ait Sakça gözü ve Zincirlide bulunan eserler, buraların merkezi şehirler olduğunu göstermektedir. Hititler zamanında heykel ve abide atölyelerinin kalıntıları bugünkü Yesemek Köyü yakınlarında bulunmaktadır. Bu yer günümüzde Yesemek Açık Hava Müzesi olarak bilinmektedir.

İslahiye Yavuz Sultan Selim zamanında Mercidabık Savaşından itibaren, Osmanlıların toprakları içerisinde kalmıştır. Bu bölge zaman zaman savaşların yapıldığı yer, ayrıca hayvancılıkla uğraşan aşiretler için önemli bir kışlak olmuştur. Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflamasından sonra İslahiye civarı devlete başkaldıran aşiretlerin çapulculuk alanı haline gelmiştir.

20 Ekim l921 Ankara Antlaşması ile Türkiye-Suriye sınırının çizilmesiyle İslahiye sınırı da tespit edilmiştir. Islahiye1933 yılına kadar Cebel-i Bereket Vilayetinin merkezi bulunan Osmaniye’ye bağlı iken, coğrafi olarak Gaziantep platosu üzerinde olduğundan ve Gaziantep ili ile ilişkileri göz önüne alınarak 1933 yılında Gaziantep’e bağlanmıştır
Akdeniz Bölgesinin doğu bölümünde yer alan İslahiye, Gaziantep-Kahramanmaraş-Kilis-Hatay-Osmaniye illeri arasındadır. Batısında Nur Dağları, doğusunda Kartal–Kurt Dağları uzanır. Hatay-Kahramanmaraş fay hattı (kırık hattı) üzerinde bulunan ilçe 1. derecede deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 518 metredir. İklim özellikleri bakımından Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçiş özelliği gösterir. Daha çok Akdeniz ikliminin etkisindedir.

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre şehir merkezinde nüfus 38.770, köylerde ise 40.241 kişi olmak üzere toplam 79.011 kişidir. Bu oranla ilçe, Nizip’ten Sonra Gaziantep’in ikinci büyük ilçesidir. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda oturmakta olup, yerleşim toplu köyler özelliğindedir.

Oğuzeli, Gaziantep

Oğuzeli ilçesi; Gaziantep’in güneydoğusunda 450 kilometrekare alanlı bir hudut ilçesidir. İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta olup, güneyin de Suriye ve Kilis’in Elbeyli ilçesi, doğusunda Nizip ve Karkamış ilçeleri ve batısında ise Kilis ili yer alır. Alleben deresinin uzantısından oluşan Sacur suyu ilçeyi baştan başa sulayarak geçer. İlçenin doğu ve kuzey yöreleri yer yer zeytin ve fıstık ağaçlarıyla kaplıdır. İlçede, yaz ayları kurak ve sıcak kışları ise yağmurlu ve ılık iklim sürmekte olup, ortalama yıllık yağış miktarı 450-500 kg.dır. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 derece, ocak ayı sıcaklık ortalaması ise 3.3 derecedir. Güneye doğru gidildikçe yağış miktarında azalmalar göze çarpmaktadır.

Oğuzeli’nin ilçe olmadan önceki adı Büyük Kızıl Hisar’dı. Bu isim evlerin tümsek bir mevkiide ve kırmızı topraktan oluşan kerpiç yapılardan olması dolayısıyla verildiği söylenmektedir. 1946 yılında ilçe olunca ismi de Oğuzeli olarak değiştirilmiştir. İlçenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gündoğan Köyü’nde (Tilbaşar), tarihi 3000 yılına uzanan tarihi eserler ve yerleşim alanları kalıntıları bulunmaktadır.

İlçe merkezinin güney batı köşesinde yeralan Karpuzatan piknik alanı ve alabalık üretim tesisleri yaz günlerinde halkın rahatlıkla dinlenebileceği ve mesire yapabileceği önemli bir yerdir. Ayrıca 1995 yılında ilçe merkezinde faaliyete geçirilen Cumhuriyet parkı, çay bahçesiyle, lokantasıyla ve düğün salonuyla önemli bir hizmeti gerçekleştirmektedir. Kırmızının değişik tonlarından oluşan narlardan meydana gelen nar bahçeleri görülmeye değer bir manzara oluşturmaktadır.

Oğuzeli ilçesi, Gaziantep’in Güneydoğusunda, Suriye sınırında bir hudut ilçesidir. Gaziantep il merkezine 18 Km uzaklıkta bulunmakta, şehir merkezinde bulunan Alleben deresinin uzantısı olan Sacur suyu ilçeyi baştan başa sulayarak geçer. İlçenin Ekonomisi tarım ve tarıma dayalı olarak sanayiye dayanmaktadır. En önemli tarihi eseri Tilbaşar Kalesidir.

Yavuzeli, Gaziantep

Yavuzeli ilçesi; kuzeyde Araban ilçesi, doğuda Şanlıurfa kuzeybatıda Kahramanmaraş illeri, güneydoğuda Nizip, ve güneyde ise merkez Şehitkamil ilçesi sınırları ile çevrili bir alan içerisinde yer alır. İlçenin doğu sınırı, Fırat nehri ile belirlenmiştir. Coğrafi olarak genellikle engebeli araziye sahip olup, kısmen de düz alanlar bulunmaktadır. Rakımı 650 metre, il merkezine uzaklığı 38 kilometre. yüzölçümü ise 483 kilometrekaredir.

İlçede ticaret genelde küçük boyutlu ticari iş yerlerinde yapılmaktadır. İlçe, sanayi bakımından az gelişmiş olmakla beraber ilçe merkezinde 3 adet çırçır fabrikası, 2 adet briket imalathanesi ve 2 adet un değirmeni bulunmaktadır. İlçenin ekonomik geliri tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ticari faaliyetler küçük çapta olup zirai faaliyetler pamuk, buğday, arpa ve fıstık gibi ürünleri ile sebze ve meyve yetiştiriciliği şeklindedir.
İlçede en önemli tarihi yer Fırat Nehri ve Merziman çayının kesiştiği noktada bulunan tarihi “Rumkale”dir. Günübirlik gezilip görülebilir, fakat konaklama imkanı yoktur.

Araban, Gaziantep

Gaziantep ilinin kuzeydoğusunda yeralan Araban ilçesi, Gaziantep-Besni-Adıyaman kara yolu üzerindedir. Kuzeyinde Adıyaman’ın Besni ilçesi. güneyinde Karadağ ve Yavuzeli ilçesi, batısında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, doğusunda ise Fırat nehri ve Sanlıurfa’nın Halfeti ve Bozova ilçeleri bulunmaktadır.

534 kilometrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan Araban ilçesinin. 39 köyü ve bağlı 8 mezrası ile bir beldesi vardır. İlçe merkezi, 250 kilometrekarelik genişlikte olan ve ismini aldığı Araban ovasının orta kesiminde kurulmuştur.

İlçe merkezinde tarihi Altıntaş Kalesi olup, kalenin üzerinde Cami ve medrese kalıntıları bulunmaktadır. Elif, Hisar ve Hasanoğlu köylerinde kesme taşlarla süslemeli olarak yapılmış anıt mezarlar, Karasu Irmağı üzerinde Kırık köprü adıyla bilinen köprü kalıntıları. Çiftekoz köyünde çok sayıda kaya tipi mezarlar, Ziyaret köyünde Seydi Vakkas türbesi ve Ayşefatma Ana ziyareti bulunmaktadır.

İlçede tabii güzelliği bol olan ve mesire amacıyla gidilebilecek yerlerin başında Karapınar gelmektedir. Ayrıca Sıtmapınarı, Fırat Nehri kıyısında bulunan Habeş deresi de gezilip görülebilecek yerlerdir.

Karkamış, Gaziantep

Antik Çağda doğunun önemli şehirlerinden biri olan Karkamış; Fırat nehrinin meydana getirdiği tarihi havza olan Mezopotamya havzasının orta mezopotamya bölümünde bulunur. Karkamış, eski çağlarda çok önemli bir sanat ve kültür merkezi olmuştur. Burada yapılan araştırmalar sonucu Gılgamış destanının, Geç Hitit döneminde antik şehrin ortostatları üzerinde tasvir edildiği tesbit edilmiştir. Karkamış’ta bugün, iç ve dış şehir surları, tapınak ve hilani tipi evlerin kalıntıları göze çarpmaktadır. Karkamış harabeleri halen Suriye-Türkiye hududunun sıfır noktasında ilçe hudutları içindedir.

Hicretin 17. yılında Müslümanların bölgeyi almasıyla halkı İslamiyeti kabul etmiştir. Malazgirt savaşından sonra bölge, Selçukluların egemenliği ne geçmiş, Abbasiler zamanında ise bölge Türkleşmeye başlamıştır.

Karkamış ilçesi, Gaziantep’in güneydoğusun da, il merkezine 75 kilometre uzaklıktadır. Yüzölçümü 314 kilometrekare, rakımı ise 365 metredir. İlçenin doğusunda Fırat Nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi, güneyinde ise Suriye yer almaktadır.

İlçe topraklarının % 95′i tarıma elverişli olup, düz ovalık bir arazi özelliğine sahiptir. İlçede bitki örtüsü yönünden zeytin. fıstık, bağ ve az da olsa meyve ağaçları bulunmaktadır.

İlçe merkezine 1 km uzaklıkta bulunan Karkamış kalesi, tarih öncesi kalıntıları yanında erken ve geç Neo Hitit dönemlerine ait iki ana yerleşim alanı bulunmuştur. Ayrıca ilçeye bağlı Akçaköy, Arıkdere, Ayyıldız, Beşkılıç, Çiftlik, Subağı ve Yazır köylerinde 10 adet höyük bulunmaktadır.

Nurdağı, Gaziantep

Akdeniz Bölgesinin doğu bölümünde yer alan Nurdağı, Gaziantep-Kahramanmaraş-Hatay-Osmaniye illeri arasındadır. Batısında Amanos ve Nur Dağları, doğusunda Hurşit Dağları uzanır. Nurdağı İlçesinin doğusu Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi, batısı Osmaniye ili Bahçe ilçesi, Kuzeyi Kahramanmaraş ili Türkoğlu İlçesi ve Güneyi Gaziantep ili İslahiye İlçesi ile çevrilidir.

İklim özellikleri bakımından; yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer, genelde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Bu yörede ayrı bir özellik taşıyan rüzgar hüküm sürer ve Mayıs ayında başlayarak Kuzeybatı istikametinden yön değiştirmeden eserek zaman zaman fırtına şeklini alır.

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre şehir merkezi polis sorumluluk bölgesinde 10.800 kişidir. Şehir merkezinde Polis – Jandarma bölgesi dahil nüfus 12.592, Kasaba ve Köylerde ise 26.859 kişi olmak üzere toplam 39.451 kişidir. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda oturmakta olup, yerleşim 2 Kasaba ve toplu köyler özelliğindedir. İlçe merkezinin ve köylerinin yerleşimi düz ova üzerindedir, sadece 4 köy dağlık arazide kurulmuştur. Nurdağı’nın İlçe olma tarihinin yeni olmasına rağmen, doğuyu batıya ve kuzeye bağlayan karayollarının kavşağında bulunmasından, kısa sürede hızlı bir nüfus artışı göstermesini sağlamıştır. Gaziantep iline uzaklığı 67.Km, yüzölçümü 798 KM 2’dir.

Etiketler: , , , , , ,

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)